Svet-Stranek.cz
Vedení daňové evidence, účetnictví a mezd
Účetnictví

Úvodní stránka:Vedení daňové evidence, účetnictví a mezd

Úvodní stránka

Zpracovávání účetnictví

Vedení účetnictví


Oblast naší působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým ale i právnickým osobám.

Naše služby se zaměřují na vedení daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví), zpracování mezd, přiznání k daním pro malé a střední firmy.

Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

Jednotlivé body námi poskytovaných služeb lze rozdělit do těchto základních celků:

Vedení daňové evidence
• peněžní deník
• pokladní kniha
• kniha pohledávek a závazků
• karty investičního majetku
• záznamní povinnost k DPH
• účetní závěrku a daňové přiznání

Vedení účetnictví
• hlavní kniha
• účetní deník
• pokladní kniha
• kniha pohledávek a závazků
• karty investičního majetku
• záznamní povinnost k DPH
• výsledovka, výkaz zisků a ztrát
• rozvaha
• daňové přiznání

Vedení mezd
• vedení mzdové agendy
• zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a
pro zdravotní pojišťovnu
• nástup a výstup zaměstnance
• roční zúčtování mezd
• potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

Daňová přiznání
• fyzických osob
• právnických osob
• DPH
• silniční daň